Witamy na stronie Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu.
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

GIMNAZJUM SPECJALNE

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Dane teleadresowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W TORUNIU- Oferujemy kompleksową edukację, terapię i rewalidację dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, autyzmem, zaburzeniami wzroku
i słuchu, trudnościami w zakresie komunikowania się przy pomocy mowy.

- Rodzicom zaniepokojonym nieprawidłowym rozwojem dziecka
zapewniamy bezpłatne konsultacje specjalistyczne, a od momentu zdiagnozowania niepełnosprawności zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

- Dzieciom w wieku 3-7 lat proponujemy udział w bezpłatnych oddziałach przedszkolnych,
a następnie naukę w szkole podstawowej i w gimnazjum.

- Absolwenci gimnazjum kontynuują naukę w szkole przysposabiającej do pracy.

- Absolwenci Zespołu Szkół Nr 26 mogą przygotowywać się w Warsztacie Terapii Zajęciowej
prowadzonym przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” do wejścia na otwarty rynek pracy.