Młodzież naszego gimnazjum ma zapewnioną kompleksową opiekę podczas pobytu w szkole.

Zajęcia odbywają się w trzech blokach przedzielonych przerwami: śniadaniową, rekreacyjną i obiadową. Ponadto w trakcie zajęć uczeń ma prawo do odpoczynku. Podczas wszystkich zajęć i przerw młodzież pozostaje pod opieką nauczycieli. Naszym celem jest osiągnięcie przez uczniów jak największej samodzielności w życiu codziennym. Jednak w przypadku ucznia niesamodzielnego, wymagającego większego wsparcia ze strony osoby dorosłej może on liczyć na pomoc nauczyciela lub pracownika obsługi.

Uczeń otrzymuje pomoc w czynnościach samoobsługowych (podczas ubierania się, treningu czystości itp.), zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie poruszania się po szkole i podczas wyjść. Pracownik obsługi wspiera nauczyciela podczas procesu edukacyjnego. Pozwala to na indywidualne podejście do każdego ucznia.

Uczniowie mają możliwość spożycia obiadu w stołówce szkolnej.

Zapewniamy jak największej liczbie uczniów codzienne przewozy na zajęcia do szkoły oraz ze szkoły do domu. Z przewozów korzystają również uczniowie objęci indywidualnymi formami kształcenia. Szkoła dysponuje trzema busami: dwa 17-osobowe oraz 9-osobowy. Samochody szkolne dowożą również uczniów na zajęcia poza szkołą np.: zajęcia w terenie, na lodowisko i hipoterapię.

Świetlica w gimnazjum działa w godzinach 7.00 do 16.00 z przerwą na zajęcia edukacyjne. Plan pracy świetlicy.

Zapewniamy również podstawową opiekę medyczną - pielęgniarską.

Szkolne busy codziennie dowożą dzieci i młodzież na zajęcia.