Przedmiotem zamówienia jest:
zakup i dostarczenie podłogi interaktywnej ze statywem mobilnym

 

Zamawiający:
Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, posiadająca NIP 879-000-10-14
działająca poprzez: Zespół Szkół Nr 26, ul. Fałata 88/90, 87-100 Toruń

Tryb zamówienia:
zaproszenie do składania ofert

Termin składania ofert: 
10.12.2021 r. do godz. 11.00

 

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 - klauzula informacyjna RODO

Ogłoszenie o wyniku postępowania