Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa, montaż i uruchomienie kompensatora aktywnego mocy biernej na basenie szkolnym przy Zespole Szkół Nr 26

Zamawiający:
Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, posiadająca NIP 879-000-10-14
działająca poprzez: Zespół Szkół Nr 26, ul. Fałata 88/90, 87-100 Toruń

Tryb zamówienia:
zaproszenie do składania ofert

Termin składania ofert: 
01.08.2022 r. do godz. 10.00

 

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - dokumentacja techniczna