Nasza szkoła ma liczne tradycje i bogatą obrzędowość, które budują jej klimat. 

Są to między innymi:

Prezentacje tematyczne uczniów i uczestników zajęć

– podczas tych spotkań dzieci i młodzież, prezentują zdobyte umiejętności realizując założony temat. Tematyka Spotkań związana jest z tym, co uczniowie przeżywają, czego się uczą: czasem ze zmianami pór roku, czasem ze świętami narodowymi, czasem z rolami społecznymi, zawodami, zainteresowaniami, talentami, itp.

Nagradzanie uczniów

Dni Sukcesu (szkoła podstawowa)– spotkania społeczności szkolnej, podczas których nauczyciele, w obecności dyrektora szkoły, wyróżniają swoich uczniów dyplomami za poczynione postępy. Indywidualne podejście do ucznia sprawia, że każdy uczeń i uczestnik zajęć ma szansę na docenienie i pochwałę przed społecznością szkolną.

Dzień osiągnięć gimnazjalisty - spotkania społeczności, podczas których uczniowie zostają nagradzani przez swoich nauczycieli dyplomami za włożony wysiłek, zdobycie nowych wiadomości i konkretnych umiejętności oraz pracę nad zachowaniem.

Spotkania świąteczne

- każdego roku, w atmosferze świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy społeczność szkolna gromadzi się, by przeżywać radosne chwile, by cieszyć się wspólnym świętowaniem. jasełka Bożonarodzeniowe i Wielkanocne Pasje w wykonaniu naszych uczniów i uczestników zajęć są naprawdę wielkim przeżyciem dla zgromadzonych uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników Szkoły. Spotkania Świąteczne to również wspólnie przygotowywany i spożywany świąteczny posiłek. Przy wspólnym stole zasiadają uczniowie i uczestnicy zajęć, ich rodzice oraz nauczyciele dzieląc czas i ciesząc się wzajemnie swoją obecnością.

Świętowanie urodzin

– każdy uczeń i uczestnik zajęć ma sposobność, by w grupie rówieśniczej przeżywać rocznicę swoich urodzin. Dzieci i młodzież przygotowują pod kierunkiem nauczyciela upominki dla jubilata, rodzice przygotowują słodki poczęstunek. Wspólne nakrywanie do stołu, składanie życzeń i śpiewanie „Sto lat” przynoszą wszystkim wiele radości.

Przedstawienia teatralne

– tradycją naszej szkoły są klimatyczne przedstawienia teatralne, w których dzieci i młodzież mogą dotknąć tajemnicy teatru, wejść w zaczarowany świat wyobraźni i przeżywać radość sukcesu, gdy kłaniając się słyszą brawa publiczności. Nasze szkolne teatry mają na swoim koncie wiele sukcesów, nasi uczniowie grali na wielu przeglądach i konkursach, w wielu miastach, w tym w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.

W naszym zespole szkół działają 3 teatry:

Wystawy prac plastycznych

– nasza szkoła przyozdobiona jest ciekawymi, nietuzinkowymi pracami plastycznymi naszych uczniów i uczestników zajęć, które dzieci i młodzież wykonują pod kierunkiem swoich nauczycieli. Prace plastyczne naszych uczniów prezentowane są z sukcesami na licznych konkursach oraz na wielu wystawach pozaszkolnych, organizowanych w instytucjach kulturalnych miasta.

Zapraszamy do galerii szkoły podstawowej, gimnazjum

Świąteczne kiermasze wytworów artystycznych uczniów i uczestników zajęć

– to tradycja angażująca całą społeczność szkolną wokół Świąt. Uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowują świąteczne ozdoby i kartki, a rodzice organizują kiermasze, podczas których wytwory uczniów i uczestników zajęć są sprzedawane. kiermasze organizowane są w szkole oraz poza nią, w instytucjach miejskich. Radość wspólnego działania bardzo integruje społeczność szkolną.

Piknik rodzinny

– doroczne spotkanie plenerowe całej społeczności szkolnej, pełne radości, wspólnych zabaw, konkurencji, niespodzianek, w którym biorą udział całe rodziny naszych uczniów i uczestników zajęć. Uśmiech na długo pozostaje na ogorzałych od słońca twarzach dzieci i młodzieży!