Realizując zadania z programu Laboratoria Przyszłości udoskonaliliśmy nasze umiejętności obsługiwania kamery i aparatu fotograficznego. Dzięki temu zgromadziliśmy wiele zdjęć z ważnych wydarzeń w szkole oraz nagraliśmy filmy, które potem mogliśmy montować w ciekawych programach komputerowych.  

Mogliśmy również przygotować piękne prezenty i dodatki z tkanin, szyjąc na maszynie elektrycznej. Dzięki temu niektórzy z nas mogli uczestniczyć w bardzo ciekawych warsztatach krawieckich w szkole przysposabiającej do pracy.  

Wiele naszych imprez szkolnych i klasowych obfitowało w smaczne poczęstunki dzięki dobrze wyposażonej pracowni gospodarstwa domowego. Jesteśmy już bardzo samodzielni w używaniu sprzętów małego AGD.  

 

 

 

Logo Laboratoria Przyszłości