Dzieci nam powierzone mają zapewnioną kompleksową opiekę przez cały czas pobytu w przedszkolu i szkole podstawowej.

Organizując pracę w ciągu dnia kierujemy się przede wszystkim potrzebami dzieci. W związku z tym w naszej szkole nie ma dzwonków. Przerwy między zajęciami ustala i organizuje nauczyciel pracujący z daną grupą. Uczniowie spędzają ten czas w swojej sali pod opieką nauczyciela i pomocy nauczyciela. Są dwie przerwy na posiłki. Każda z nich trwa 30 minut. Przerwę śniadaniową uczniowie spędzają we własnej sali lekcyjnej. Zapewniamy im wtedy ciepłą herbatę, przyjazną atmosferę do spożycia własnych kanapek i niezbędne wsparcie w zakresie samoobsługi (np. karmienie dzieci mniej sprawnych ruchowo). Obiady uczniowie jedzą w stołówce szkolnej, w której dyżur pełnią nauczyciel i osoby pełniące funkcje pomocy nauczyciela.

Naszym celem jest osiągnięcie przez uczniów samodzielności. Staramy się wspierać a nie wyręczać, ale w razie potrzeby oferujemy pełną pomoc. Czas wolny po zjedzeniu obiadu młodsze dzieci spędzają w świetlicy szkolnej, a starsze w sali gimnastycznej pod opieką nauczycieli dyżurujących.

Świetlica szkolna działa w godzinach od 7.00 do 16.00. (strona www: http://www.swietlica.torun.edu.pl/ ) Przez cały dzień (zarówno podczas pobytu ucznia w świetlicy jak i podczas zajęć dydaktycznych) do dyspozycji naszych uczniów pozostają pracownicy zatrudnieni na stanowisku pomocy nauczyciela. Do ich obowiązków należy między innymi: pomoc w czynnościach samoobsługowych (w toalecie, podczas treningu czystości, w łazience), zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie poruszania się po szkole i poza nią, wspieranie nauczyciela podczas realizacji procesu dydaktycznego. Dzięki temu może on przebiegać płynnie i efektywnie umożliwiając indywidualne podejście do każdego ucznia.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i rozumiejąc potrzeby rodziców staramy się zapewnić jak największej liczbie uczniów codzienne dowozy na zajęcia do szkoły oraz ze szkoły do domu. Do dyspozycji uczniów pozostają : jeden bus 23 osobowy, jeden bus 17-osobowy oraz  bus 9-osobowy. Busy przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych, niektóre posiadają windę do wózków inwalidzkich. Codziennie rano ww. busy wykonują kilka kursów przywożąc uczniów na zajęcia. Ponadto w ciągu dnia wykonywane są kursy dowożące uczniów na hipoterapię, zajęcia na terenie Torunia np.: do muzeum, na lodowisko. Uczniowie objęci indywidualnymi formami kształcenia także dowożeni są na zajęcia odbywające się w szkole. Po zakończonych zajęciach odbywa się rozwożenie uczniów do domu.

Nasza szkoła zapewnia całodzienną opiekę pielęgniarską. Dysponujemy gabinetem pielęgniarskim oraz pomocą dwóch pań pielęgniarek dobrze znających specyfikę pracy z naszymi uczniami.

Dzieci w naszej szkole nie są anonimowe. Rodzice mogą liczyć na codzienny kontakt z nauczycielami.