Krąg Wsparcia dla rodziców uczniów i uczestników zajęć organizowanych przez Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu.

Doceniając wagę współodpowiedzialności rodziców i nauczycieli za tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w Zespole Szkół Nr 26 w Toruniu odbywają się cykliczne spotkania Kręgu Wsparcia dla rodziców naszych uczniów i uczestników zajęć.

Spotkania Kręgu Wsparcia mają swój ciepły klimat, określony w zaproszeniach jako: "Rozmowy o dzieciach – przy herbacie i świecach". Miła atmosfera zachęca do dzielenia się radościami i troskami dnia codziennego rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko, pomaga w integrowaniu się rodziców, wpływa na pogłębienie więzi rodziców ze Szkołą.

Celem spotkań Kręgu Wsparcia jest:

  • wsparcie rodziców w procesie usprawniania i wychowywania niepełnosprawnego dziecka,
  • wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
  • edukacja rodziców w zakresie określonych przez nich potrzeb i oczekiwań,
  • pogłębianie współpracy z rodzicami, nieocenionymi partnerami nauczyciela w procesie edukacyjno – terapeutycznym,
  • umożliwienie rodzicom wymiany doświadczeń związanych z opieką i wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego oraz napotykanymi problemami.

Zapraszamy do spotkania.

Wspólny czas, dobre słowo, a nawet milczenie mogą pomóc Tobie i Twojemu dziecku; mogą pomóc innej osobie, która potrzebuje obecności drugiego człowieka.

W roku szkolnym 2016/2017 działalność Kręgu Wsparcia została czasowo zawieszona.

W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się następujące spotkania:

27.10.2015 r. - spotkanie pt.: „Zabawy i zajęcia domowe rozwijające umiejętności samoobsługowe i niezależność dziecka niepełnosprawnego”.

01.12.2015 r. - spotkanie pt.: „Przygotowania świąteczne – czas budowania dobrych relacji w rodzinie i twórczej aktywności dziecka niepełnosprawnego”.

15.01.2016 r. - spotkanie pt.: „Nagradzanie i konsekwentne postępowanie rodziców – szansą na wzrastanie dziecka niepełnosprawnego w atmosferze radości i sukcesu”.

15.03.2016 r. spotkanie pt.: „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami napotykanymi w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego"