Zapewniamy opiekę w trakcie pobytu uczniów w szkole. Przyświeca nam hasło: Razem pokonamy przeszkody!

Podczas całego pobytu w szkole zapewniamy opiekę i pomoc naszym uczniom. We wszystkich naszych szkołach organizujemy pracę kierując się przede wszystkim dążeniem do osiągnięcia przez z nich samodzielności. Ponieważ możliwości dzieci i młodzieży są różne dostosowujemy zakres tej pomocy do wieku i aktualnych umiejętności. W szkole podstawowej (więcej tutaj) z oczywistych względów opieka ta jest najbardziej kompleksowa, na poziomie gimnazjum (więcej tutaj) i szkoły przysposabiającej do pracy (więcej tutaj) staramy się , aby młodzież funkcjonowała jak najbardziej niezależnie pod dyskretnym i życzliwym okiem personelu.