Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym - trwa cały rok.

Zapraszamy do naszej szkoły dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Organizujemy także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Tu można pobrać pliki z wnioskami o przyjęcie do szkoły.

Zachęcamy do kontaktu:

  • telefonicznego,
  • mailowego,
  • osobistego.

więcej w zakładce: Kontakt

Służymy radą i pomocą również w bezpłatnych punktach konsultacyjnych dla rodziców i nauczycieli.