Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 26 to miejsce, do którego uczęszcza młodzież przeważnie pełnoletnia. Na terenie szkoły przebywają również uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem. W szkole wszystkie czynności samoobsługowe uczniowie starają się wykonywać samodzielnie i na miarę swoich możliwości. W każdej klasie jest jeden nauczyciel i zapewnia opiekę oraz bezpieczeństwo całej klasie. Uczniowie zawsze mogą przyjść do niego z problemem, zapytać lub poprosić o pomoc. Uczeń zawsze jest w naszej szkole najważniejszy i na pierwszym miejscu.

Nauczyciele pełnią dyżury podczas każdej przerwy 10 minutowej, a także podczas przerwy obiadowej na holu i na stołówce szkolnej. Starają się również zapewnić bezpieczeństwo podczas każdego przemieszczania się ucznia w szkole, na klatce schodowej czy też w windzie. W szkole uczniowie po konsultacji z rodzicami i pod kontrolą nauczycieli podejmują (czasami pierwszy raz w życiu) próbę samodzielnego przyjazdu z domu do szkoły lub powrotu ze szkoły do domu środkami miejskiego lub pozamiejskiego transportu komunikacyjnego. Jest to ogromne przeżycie zarówno dla uczniów jak i dla ich rodziców/opiekunów.